Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm cần mua. Bạn có thể lọc sản phẩm cần tìm kiếm theo tùy chọn có sẵn như:
– Loại sản phẩm (như: sữa tắm, dây đeo, …)
– Gợi ý nổi bật
– Sale
– Sản phẩm bán chạy, …
Bước 2: Chọn sản phẩm yêu thích
– Bấm Thêm vào giỏ hàng nếu bạn muốn tiếp tục chọn mua sản phẩm khác.
– Bấm Mua ngay nếu bạn chỉ muốn mua sản phẩm đó.
Bước 3: Bấm vào biểu tượng giỏ hàng > chọn lại sản phẩm bạn muốn mua > Bấm Mua hàng.
– Chọn mã miễn phí vận chuyển và mã giảm giá (nếu có).
– Sử dụng điểm tích lũy để được giảm giá thêm (nếu có).
– Tăng giảm số lượng sản phẩm cần mua (nếu cần).
– Một số sản phẩm có thể bị giới hạn số lượng được mua.
Bước 4: Chọn địa chỉ nhận hàng, đơn vị vận chuyển, phương thức thanh toán phù hợp.
Bước 5: Bấm Đặt hàng và chờ nhận hàng.